Algemene-Voorwaarden

Algemeen

HerzVonHeuze , dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, op locatie.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.


Leeftijd

Er een minimumleeftijd van 18 jaar.

Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.


Zero Tolerance Drugsbeleid

HerzVonHeuze is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid.

Het is verboden om op het feest drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je worden verwijderd.

Het is verboden tijdens het HvH drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je worden uit het pand worden verwijderd.

Het is verboden tijdens HvH drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal je uit het pand worden verwijderd en zal je aan de politie worden overgedragen.


Toegang onder invloed

Het is verboden het HvH feest onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden uit het pand verwijderd bij controle.


Toegang

Om toegang te krijgen tot HvH dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.

Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen.


Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van HvH worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.


Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.


Diefstal en verlies

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. HvH is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar de zaal en/of achter te laten in de auto.


Munten

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas.

Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn op de avond tot een half uur voor sluiting in te wisselen.

 

Toiletten

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toilet te betreden.

Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker de toegang tot het feest ontzegt worden.


Ehbo

Tijdens het HvH is een BHV-er aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.


Geluidsopnamen

Een ieder die het HvH betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.Parkeren/Rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van eventuele verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.


Geluidsniveau

Tijdens HvH zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen.


Roken

Roken is in het gehele pand verboden.Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.